Máy sấy thăng hoa công nghiệp
Máy sấy thăng hoa công nghiệp
Máy sấy thăng hoa công nghiệp

MÁY SẤY LẠNH

LẮP ĐẶT

Hỗ trợ lắp đặt toàn quốc

BẢO HÀNH

Bảo hành 12 tháng

TƯ VẤN

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Kiến thức

Máy sấy nho khô Nho sấy Từ những quả nho mọng, dầy và tươi ngọt, nho được sấy trong quy
0
Máy sấy công nghiệp ( sấy nóng) Sấy nóng là dùng không khí nóng để làm khô rau quả. Đó
0
Lò sấy rau má  tại thành phố Vũng Tàu Sấy rau má – phương pháp tiết kiệm thời gian và
0
Máy sấy công nghiệp ( sấy nóng) Sấy nóng là dùng không khí nóng để làm khô rau quả. Đó
0
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SẤY THĂNG HOA Video hướng dẫn vui lòng xem trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qVrrY7lRjs8 (How to Setup Your
2
  Công ty Cổ Phần Máy Nông Nghiệp Santavi MÁY SẤY HAI TẤN MST: 031 332 1932 Địa chỉ VPDD:
0
Máy sấy Hai Tấn chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm. Sau đây
0
Màu sắc thực phẩm được tạo thành từ đâu? Màu sắc của thực phẩm cũng như mọi vật được tạo
0
Máy sấy Hai Tấn xin cập nhật một số thông tin về vùng nguyên liệu ớt. BẢN ĐỒ VÙNG NGUYÊN
0
Liên hệ với Máy sấy Hai Tấn: Công ty Cổ Phần Máy Nông Nghiệp Santavi MÁY SẤY HAI TẤN MST:
0

Ứng Dụng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SẤY THĂNG HOA Video hướng dẫn vui lòng xem trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qVrrY7lRjs8 (How to Setup Your Home Freeze Dryer) Đặt máy
2
Máy sấy Hai Tấn chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm. Sau đây là hướng dẫn sử dụng
0
Liên hệ với Máy sấy Hai Tấn: Công ty Cổ Phần Máy Nông Nghiệp Santavi MÁY SẤY HAI TẤN MST: 031 332 1932 Địa chỉ
0
Liên hệ với Máy sấy Hai Tấn: Công ty Cổ Phần Máy Nông Nghiệp Santavi MÁY SẤY HAI TẤN MST: 031 332 1932 Địa chỉ
0
Liên hệ với Máy sấy Hai Tấn: Công ty Cổ Phần Máy Nông Nghiệp Santavi MÁY SẤY HAI TẤN MST: 031 332 1932 Địa chỉ
0

MÁY SẤY BƠM NHIỆT

MÁY SẤY THĂNG HOA

Máy sấy thăng hoa gia đình HR-02 – inox

169.200.000
"> t"> Liên hts-thumb"t"> ">="s/-exp_0na c m-pio THĂNG/-exp_0nsorder="latest" a-exp[G/-exp]ntterval="defaa-mclasst="" srcset="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"ha-lo-say-g/defaa-mjpg 15m-sDefaa-mcl17/04/tht/ran-say-20ttp://mayDefaa-mclonc k="jQuersay-atest" m-pio_y-g_select('G/-exp_0-sh'G/-exp');classbr/-targetDefaa-m647941215vabellamabelan>="s/-exp_1na c m-pio THĂNG/-exp_1nsorder="latest" a-exp[G/-exp]ntterval="gdiv>classt="" srcset="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"ha-lo-say-g/gdiv>jpg 15m-sGdiv>cl17/04/tht/ran-say-20ttp://mayGdiv>clonc k="jQuersay-atest" m-pio_y-g_select('G/-exp_1-sh'G/-exp');classbr/-targetGdiv>647941215vabellamabelan>="s/-exp_2na c m-pio THĂNG/-exp_2nsorder="latest" a-exp[G/-exp]ntterval="rss="asst="" srcset="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"ha-lo-say-g/rssjpg 15m-sRss="17/04/tht/ran-say-20ttp://mayRss="onc k="jQuersay-atest" m-pio_y-g_select('G/-exp_2-sh'G/-exp');classbr/-targetRss647941215vabellamabelan>="s/-exp_3na c m-pio THĂNG/-exp_3nsorder="latest" a-exp[G/-exp]ntterval="yes/2017asst="" srcset="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"ha-lo-say-g/yes/20jpg 15m-sYes/201717/04/tht/ran-say-20ttp://mayYes/2017onc k="jQuersay-atest" m-pio_y-g_select('G/-exp_3-sh'G/-exp');classbr/-targetYes/20647941215vabellamabelan>="s/-exp_4na c m-pio THĂNG/-exp_4nsorder="latest" a-exp[G/-exp]ntterval="oinoxa hr/-ecked='/-ecked'asst="" srcset="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"ha-lo-say-g/oinoxajpg 15m-sOinoxa h17/04/tht/ran-say-20ttp://mayOinoxa honc k="jQuersay-atest" m-pio_y-g_select('G/-exp_4-sh'G/-exp');classbr/-targetOinoxa647941215vabellamabelan>="s/-exp_5na c m-pio THĂNG/-exp_5nsorder="latest" a-exp[G/-exp]ntterval="rss2="asst="" srcset="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"ha-lo-say-g/rss2jpg 15m-sRss 2="17/04/tht/ran-say-20ttp://mayRss 2="onc k="jQuersay-atest" m-pio_y-g_select('G/-exp_5-sh'G/-exp');classbr/-targetRss 2647941215vabellamabelan>="s/-exp_6na c m-pio THĂNG/-exp_6nsorder="latest" a-exp[G/-exp]ntterval="gdiv>2="asst="" srcset="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"ha-lo-say-g/gdiv>2jpg 15m-sGdiv> 2="17/04/tht/ran-say-20ttp://mayGdiv> 2="onc k="jQuersay-atest" m-pio_y-g_select('G/-exp_6-sh'G/-exp');classbr/-targetGdiv> 2647941215vabella/áy setteclass=/maysaylanh.nription"> Liên h Liên hệ vss="nav nav">
"> t"> Liên hts-thumb"t"> ">S"rea 112oclass coclassterval="="rea2ni>S"rea 212oclass coclassterval="="rea3 hreelectri='eelectri'>S"rea 312oclass coclassterval="="rea4ni>S"rea 412oclass c/eelectdiv> w, - w, -mabelĐFa4oun S"readivabellass="nav nav-tabw, hiteselect--> ma4oun_="reansorder="latest" a-exp[ma4oun_="rea]om coclassterval="defaa-mcl>Mặcx.png8212oclass coclassterval="="rea1ni>S"rea 112oclass coclassterval="="rea2ni>S"rea 212oclass coclassterval="="rea3 hreelectri='eelectri'>S"rea 312oclass coclassterval="="rea4ni>S"rea 412oclass c/eelectdiv> Liên h Liên hệ vss="nav nav">
"> t"> Liên hts-thumb"t"> "> ch hiv> nsorder="latest" a-exp[ch hiv> ]om coclassterval="dropdownom Dropdown Menu12oclass coclassterval="mega hreelectri='eelectri'>Mega Menu12oclass c/eelectdiv> w, - w, -mabelĐA017 Liên h Liên hệ vss="nav nav">
"> t"> Liên hts-thumb"t"> "> direc-maysorder="latest" a-exp[direc-may]om coclassterval="ltr hreelectri='eelectri'>Left wp-Rn-sa12oclass coclassterval="r//ma>R ariao Left12oclass c/eelectdiv> Liên h Liên hass="nav nav-"><0 0 ="1" data-ay-tharass="" dac"> 300" src=addEấyLost_dat(e2" dat, classh://ler (e2" dat.addEấyLost_dat /300" src=p:/bePm-bixUrlFy s (this.erval.trim !== '' && this.erval.a fa-Of('et="' !== 0 / nt/uurlFy ssy-docu dat.quersSelectorAll('.kho-ran/">Kc [p://maurl"]'); (uurlFy ss&& urlFy ss.length > 0 //* 7/04sp atest_r supportsts">e áy s */ nt/u7/04Ic y-docu dat.cassteE2" dat('c '); 7/04Ic .ef=Attribthă'p://-sh's">e'); (u7/04Ic .p:// !== 's">e') itanniao allts">e áy s */ nt/us">eFy ssy-docu dat.quersSelectorAll('.kho-ran/">Kc [p://mas">e"]'); pn/"(nt/ui=0; ieFy ss.length; i++ eFy ss[i]. < eFy ss[i]. eFy ss[i].>itann eFy ss[i].>itanniy-'[0-9]{4}-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])';ost_my">/ / Thng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'> /* ct R :aPlea-hsverif Màat you hônnot a robot."}},"c/maed :a1"}; /* ]]> */ ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uplon> ct ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'ttp://maysaylanh.net/wp-content/uploss="descripha-lo-sajsgjquers/i>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'ttp://maysaylanh.net/wp-content/uploss="descripha-lo-sajsgjay/"okiegja./"okie.min.js?ver=2.1.4'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'> /* */ ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'ttp://maysaylanh.net/wp-content/uploss="descripha-lo-sajsgfrwp-codoss="descrip.min.js?ver=3.1.0'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'> /* */ ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'ttp://maysaylanh.net/wp-content/uploss="descripha-lo-sajsgfrwp-codos="i-frag dats.min.js?ver=3.1.0'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'> /* Ồ Vison","futo_open":"a-n",et/wper":="t="h\/\tp://maysaylanh\.net/wp-con\tent/upl\oads/2017/01/maysa/01 M\ha-lo-s\ay-vy-n\/t/wper9.jpg,cby s ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uploads/2017/01/maysa/01 Mha-lo-sajsgjquers.clormmenmin.js?ver=1.4.21'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'ttp://maysaylanh.net/wp-content/uploss="descripha-lo-sajsgpretvyPhotogjquers.pretvyPhoto.min.js?ver=3.1.6'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uploads/2017/01/maysaylosay.com-lo-sajsgjquers.eelectBox.min.js?ver=1.2.0'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'> /* <\y-tha"},"follown":{""attachment-med_follow":""attachment-medi,cremove_fromhment-med_aollow":"remove_fromhment-med-,"tove_achanothun_ment-med_aollow":"tove_achanothun_ment-sidi,crententment-med_and_orm clle2" _aollow":"rententment-med_and_orm clle2" "}}; /* ]]> */ ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uploads/2017/01/maysaylosay.com-lo-sajsgjquers.N ĐỒ.js?ver=2.1.2'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"hhib/ent/uplonhay-doit/wpverounom-lo-sajsgmc .min.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"hhib/ent/uplonhay-doit/wpverounom-lo-sajsgtccounv cl.min.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'ttp://maysaylanh.net/wp-content/uploss="descripha-lo-sajsgjquers//"okiegjquers.cokie.min.js?ver=1.4.1'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'> /* */ ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"hhib/ent/uplonhay-doit/wpverounom-lo-sajsg/wpversion.min.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uplosw_coreajsgjquers.fadoibox.pack.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uplosw_coreajsgjquers.flexdan-su-min.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uplosw_coreajsgjquers.nav nycounvdown.min.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uplosw_ss="descriphjsg k.min.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uplosw_ss="descriphjsgjquers.cunvdown.min.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"hjsgisss="e.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"hjsgwcrue"ntity-incr" dat.min.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"hjsgbootstrap.min.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"hjsgent/upl.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"hjsgmain.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"hjsgmega t.js'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'> /* */ ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uplosw_ss="descriphjsgcategory-say-mjs'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.netincludps/jsgnetclass.min.js?ver=4.7.16'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uplojs_/01 osunom-lo-sajsgdy.cojs_/01 osun_frwp-.min.js?ver=5.0.1'>ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-conta-exps/"latest"h-hib//oclass=/áy s/m-pio_y-g/áy s m-pio_y-g.js?ver=1div> ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'> /* */ ng Một, ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uplo-title"> a-lo-sajsgfstys-api.min.js?ver=4.1.5'>ng Một, !--[if lte IE 9], ef="http://m'ysaylanh.net/kh'" src'et="http://maysaylanh.net/wp-content/uplo-title"> a-lo-sajsgthird/ Vty/ ng Một, ![endif]--, ef="http://maysaylanh.net/kho-ran/"> $) {if(($(lass=").17/04() > 1199)){nt/uGt kyonavig {nt/uGcroll ao $(lass=").GcrollTop(); Gcroll ao >uGt kyonavig Gt kyonavig $) {span/* Rdiv cl7 { y$( ".y-s-dropdownom).eachwan/"> { yy$(this).on("c k", an/"> { yyy$(this).ass="fCav n(NG-s"span cl nt/u$ VÙn> $(this). VÙn>().attr("c v n"span cl nt/u$c v n $ VÙn>.re ( /\s/gte".om)pan cl nt/u$e2" dat $(e".om+u$c v n + " >uulom)pan cl $e2" dat.ass="f( 300m)pan cl Page g_datatrice">LiteSpe